Vad vi tänker påverkar oss mer än vi tror!

Under min utbildning i mindfulness skulle vi under en vecka lyssna till våra tankar som pågick i huvudet. Det här hur mycket vi dömer både oss själva och andra i vår närhet.

Jag blev nästan rädd för mig själv, men att medvetandegöra mina tankar gav mig stora resultat. När vi gör det och även våra känslor (för tankarna påverkar våra känslor) kan vi göra en förändring. Vi lär oss tidigt att döma, sätta etiketter och se på saker som bra eller mindre bra. Detta begränsar oss. För när du dömer är du i dina tankar och inte i ögonblicket som pågår. Vad skulle hända om du slutade döma?

Det är svårt, men att bli medveten är en bra början och en sak till – ”Döm inte dig själv för att du dömer”! Börja lyssna till din inre dialog och var din egen bästa kompis.

Dr Masuro Emoto har gjort ett vattenexperiment på youtube som är väldigt intressant med hjälp av vattenkristaller. Vackra fantastiska mönster blev det om man använde ord som kärlek och hopp, medan negativa ord som krig och hat blev fula och kantiga. Betänk då att vi människor består till 65% av vatten. En tankeställare! Ord är energi och bär genom sin betydelse en laddning som påverkar vår omgivning.

Vi blir påverkade inte bara av vad som sägs om oss utan även vad som tänks om oss. Forskning har visat att studenter presterade bättre på prov när de satt människor i rummet intill som tänkte positiva tankar om dem.

Tankar och känslor är energier som påverkar oss mer än vi tror. När vi tänker positiva tankar om en person blir även du som tänker detta mer positiv. Det är viktigt hur vi talar/skriver till varandra.

Det är en process som kan ta tid att förändra, men tro mig det är värt så mycket både för dig själv och för andra.

 

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *